23 SIERPNIA świętować będziemy DOŻYNKI GMINNE. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców będą one inne niż zwykle. Organizatorzy zapewniają wdrożenie wszystkich zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny środków ostrożności, ale o swoje bezpieczeństwo musimy zadbać również sami.