Zebranie sprawozdawcze OSP Ropczyce – Śródmieście, pomieszczenia po dawnej Cegiełce miejscem spotkań klubu seniora, Dzień Seniora w Domu Kultury w Niedźwiadzie, koncert noworoczny Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach, jasełka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach, zapraszamy!