Gmina Ropczyce, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, zaprasza na spotkania informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii.