Zapraszamy do oglądania Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, Gminnego Dnia Kobiet, relacji ze spotkania sprawozdawczego OSP w Lubzinie i spotkania autorskiego w SP w Niedźwiadzie Górnej. Na zakończenie mamy dla Państwa krótki koncert operetkowy, śpiewa Rafał Tomkiewicz i Ksenia Matsuk.