Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ropczycach, prelekcja ks. dra Grzegorza Wójcika w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach, wieczór poetycki w Szkole Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, premiera Kopciuszka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Dolnej, przygotowania do wiosennej rundy piłkarzy Błękitnych Ropczyce, sztuka Spalony dom w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej z Małej. ZAPRASZAMY